pěší výlety v roce 2020, které jsem uskutečnil svépomocí nebo jsem se stal pouze jejich účastníkem.